„Chceme, aby výsledek našeho úsilí sloužil lidem z Poříčí za podmínek, které budou vyhovovat celé naší obci,“ vysvětlil poříčský starosta Jan Kratzer. „Nechceme, aby nám poskytovatel dotace diktoval, koho a za jakých podmínek v objektu můžeme ubytovat,“ upozornil s tím, že v rámci využívání dotací, by se obec nevyhnula ani řadě kontrol ze strany financů či riziku, že by nedokázala dostát dotačním podmínkám po celou dobu udržitelnosti projektu a peníze by pak musela vracet.

To naštěstí nepostihlo Votice, které čerpají dotace docela často a v jejich získávání patří na Benešovsku k nejúspěšnějším. Právě letos na podzim jim skončila udržitelnost u dvou naposledy realizovaných projektů – Votického kláštera a Multifunkčního centra Votice.

„Voticím se po dobu pěti let od realizace projektů podařilo plnit podmínky dotací. Před ukončením udržitelnosti prošly projekty přímo na místě prověřováním kontrolního orgánu. Ten se zaměřil i na dokumentaci a její archivaci a neshledal žádné pochybení. Proto městu nebyla dotace krácena,“ uvedla Lucie Krubnerová z Mikroregionu Voticko, která se na projektech administrativně přímo podílela a sledovala také jejich udržitelnost.

Dotační peníze Ve Voticích pomohly nejen obnově kláštera, ale také Komenského náměstí, Pražské ulice, základní umělecké školy, mateřinky, kina a knihovny. Město na jejich rekonstrukci v posledních několika letech čerpalo celkem téměř 92,6 milionu korun. Všech sedm projektů pomohla Voticím realizovat podpora z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Podle votického starosty Jiřího Slavíka dotace Voticím velmi pomohly k jejich zkrášlení i ke zlepšení občanské vybavenosti. „Když někdo kritizuje Evropskou unii, měl by si uvědomit, že některé opravené budovy nebo veřejná prostranství jsou u nás realizovány z prostředků získaných díky evropské solidaritě bohatších států a jejich občanů vůči chudším regionům v Evropské unii,“ připomněl Jiří Slavík.