„Samozřejmě je zákonem uložená povinnost si řidičský průkaz, který pozbývá platnosti vyměnit,“ uvedl Pavel Vohralík, vedoucí odboru dopravy a správních věcí Městského úřadu Benešov s tím, že není možné říct kolik lidí s neplatným řidičákem v současné době usedá za volant auta.

„Za poslední dobu jsme zaznamenali dva případy, kdy se jednalo o řidiče jenž byli dlouhodobě hospitalizováni v nemocnici a proto si nemohli doklad v řádném termínu vyměnit. Tím že byli propuštěni až v letošním roce, vyměníme jim řidičský průkaz bez sankcí. Pouze za padesátikorunový správní poplatek,“ vysvětlil vedoucí dopravního odboru.

Další skupinou řidičů jsou staří lidé. Ti podle slov Pavla Vohralíka už ani řídit nechtějí, pouze si nechávají doklad na památku.

„Pokud si řidičák někdo nevymění a jezdí s tím starým, dopouští se dopravního přestupku. V tu chvíli se vystavuje riziku, že ho na silnici zastaví policejní hlídka, která mu může na místě uložit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun,“ řekla Zuzana Stránská, tisková mluvčí benešovské policie.

Policie může přestupek nahlásit příslušnému dopravnímu odboru, který proti řidiči zahájí přestupkové nebo správní řízení, kde hrozí pokuta v rozmezí 1500 až 2500 korun.

Třetí a tedy poslední výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 se uskuteční do prosince 2013 a bude se na Benešovsku týkat více než jedenácti tisíc dokladů.

Všichni hříšníci by si měli uvědomit, že pracovnice u okénka s nadpisem Řidičské průkazy nevyřizují pouze běžné řidičáky, ale i mezinárodní a profesní nebo paměťové karty do digitálních tachografů. S tím je spojeno velké množství agendy, takže je třeba počítat vždy s dvacetidenní čekací lhůtu na vydání nového průkazu.