Škola byla v městysu otevřena v roce 1857, po téměř 130 letech ale byla zrušena pro nedostatek žáků. Místní děti od té doby dojíždějí za vzděláním do Votic.

Podle historické pozemkové knihy vlastnila nemovitost Škola Neustupovská. Poté byl ale vlastník nejasný, a to až do roku 1948, kdy se školy staly státními organizacemi, o rok později jejich správu převzaly národní výbory.

„Dalším mezníkem byl rok 1985, kdy škola zanikla. V roce 1989 převedl tehdejší Místní národní výbor v Neustupově budovu Národnímu muzeu,“ uvedla Adéla Janů z oddělení komunikace ÚZSVM.

Škola se tak na čas stala depozitářem. Jenže do údržby objektu muzeum příliš neinvestovalo. Kvůli nevyhovujícímu stavebně technickému stavu se z něj před několika lety vystěhovalo. Od té doby je budova prázdná.

„Škola má strategické umístění v centru obce, a protože mají představitelé Neustupova zájem, aby o budovu bylo postaráno, jsou s námi v úzkém kontaktu,“ doplnila Janů.