„Usnesením Rady města Benešova byly rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2021 schváleny,“ potvrdila Hana Zieglerová z Odboru financí Městského úřadu v Benešově.

Samotné návrhy rozpočtů prošly zákonným kolečkem schvalování a bylo možné si je prohlédnout na úřední desce a to díky tisku i prostřednictvím nových médií elektronicky. Vyvěšeny tam byly předepsaných 15 dnů před tím, než se jimi zabývala městská rada.

Navržené částky nakonec radní schválili přes nepříliš jasnou situaci ohledně daňových příjmů. „Město proto zatím bude hospodařit formou rozpočtového provizoria,“ dodal k tomu místostarosta města Roman Tichovský.

Celkově si příspěvkové organizace, jichž Benešov zřizuje 16, přerozdělí z obecní kasy částku převyšující 53,5 milionu korun.

Tabulka schválených příspěvků příspěvkovým organizacím v Benešově.Zdroj: Městský úřad Benešov

Nejvyšší podporu města získává pro letošek Městská knihovna Benešov, bez tisícovky rovných devět milionů korun. Muzeum umění a designu dostalo příspěvek jen o 850 tisíc korun nižší. S nejskromnějším obnosem z městské kasy ve výši pouhých 550 tisíc korun se musí letos vypořádat Dům dětí a mládeže Benešov.