Obce i sdružení marně hledají partnery ve složité státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a akciové společnosti České dráhy (ČD) pro jednání, jak zpustošené objekty zvelebit a využít ve prospěch cestujících i místních obyvatel.
Ve čtvrtek se z iniciativy občanského sdružení Asociace Entente Florale CZ uskutečnila propagační jízda zvláštním historickým vláčkem z Benešova do Českého Šternberku. Cestou přistupovali představitelé radnic z Posázaví, jež mají o zvelebení zastávek a nádražíček i jejich okolí, zájem.
Společného jednání se však k lítosti organizátorů i zastupitelů nezúčastnili zodpovědní úředníci ze zmíněných organizací, kteří mají rozhodovací pravomoc.
Obce i sdružení nemohou ze svých rozpočtů do cizího majetku investovat. Zároveň se vytrácí možnost využití dotací.
Po rozštěpení původních Českých drah na státní (správa a údržba tratí) a akciovou společnost (provoz), se ČD rozdrobila na dceřiné společnosti. Nákladní a osobní vlaková doprava fungují od ledna organizačně, majetkově a účetně samostatně.
Nyní se jedná o přeřazení dalších stovek provozních pracovníků ČD pod SŽDC. S tím souvisí i dělení budov. Zjednodušeně řečeno: výpravní budova patří provozu, depo nákladních lokomotiv i s okolím ČD - Cargo, depo motoráčků ČD - osobní doprava, strojové a opuštěné montážní základny zase jiným složkám.
„Pokud jsem se před rokem s někým z železnice na něčem dohodl, tak teď už ne. Ten člověk je prostě jinde,“ povzdechl si starosta vesničky z Posázaví.

Ve čtvrtek začala soutěž o nejkrásnější nádraží

Ve čtvrtek odstartoval druhý ročník soutěže o nejkrásnější nádraží. V prvním kole budou lidé posílat nominace svým favorizovaným nádražím, ve druhém pak vyberou mezi deseti finalisty, kteří budou zveřejněni v médiích a na webových stránkách vyhlašovatelů. Hlasování se může zúčastnit kdokoliv prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, a to nejpozději do 15. června. O tři dny později bude slavnostně vyhlášen vítěz.
„Příjemných nádraží je po celé republice bezpochyby celá řada. Cílem soutěže je tato nádraží najít a všechny, kdo se na jejich dobrém stavu podílejí, po právu odměnit. Soutěž zapadá do projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jednotlivci postupně obnovovat krásu železničních zastávek a nádraží,“ uvedla Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale.
„Ke zvelebení i těch nejmenších stanic ale často stačí poměrně málo. Iniciativa ze strany našich zaměstnanců a zájem místních obyvatel nebo spolků. Podobné aktivity proto vítáme a do projektu se rádi zapojíme,“ uvedl Jiří Ješeta, zástupce ředitele Odboru komunikace ČD. ⋌(kub)

Jak hlasovat?

Návrhy do nominačního kola poslat do 23. května e-mailem:
nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
nebo poštou na adresu:
AEF CZ – Souznění,
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.
Součástí nominace by mělo být:
• stručné zdůvodnění ⋌nominace nádraží
• stručný popis, jak nádraží v současnosti funguje a co by se mohlo zlepšit
• tři fotografie nádraží – digitální (formát .jpg) nebo tištěné (rozměr 10 × 15 cm)
Druhé kolo, ve kterém budou lidé volit vítěze, skončí 15. června.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášené 18. června ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží.