„Při dopravní nehodě, jejíž zavinění je na straně policie, vznikla pouze hmotná škoda a její náhrada bude řešena pojišťovnou," uvedla k nehodě Štěpánka Zatloukalová, mluvčí krajského ředitelství policie.

V současné době policie na Benešovsku nemá k dispozici adekvátní náhradu za havarovaný vůz. Podle mluvčí však policisté hledají optimální řešení, aby byl zajištěn řádný výkon jejich služby.

„Dopravní policisté využívají k měření rychlosti jinou vhodnou techniku, kterou disponují," potvrdila Štěpánka Zatloukalová.

I dopravní policisté na Benešovsku, stejně jako jejich kolegové v celém Česku nyní netrpělivě čekají na dodávku nových vozidel vybavených radary, o níž hovoří Ministerstvo vnitra.

„Nová služební vozidla převezmou středočeští policisté po té, co budou předána od dodavatele Policejnímu prezidiu. Termín předávání služebních aut v tuto chvíli ještě neznáme," sdělila policejní mluvčí kraje Štěpánka Zatloukalová.

Vedení středočeské policie předpokládá, že by každé oddělení okresního dopravního inspektorátu obdrželo pouze jedno nové služební vozidlo.

„Technické vybavení jednotlivých útvarů, které slouží k zabezpečení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, stejně tak dohledu nad silničním provozem, je dle možností v takovém počtu, aby policisté tuto činnost mohli řádně zajistit," dodala k tomu mluvčí Štěpánka Zatloukalová.