Až s pětitisícovou pokutou by mohl od přestupkové komise odejít každý, kdo se rozhodne odložit spotřebič, který dosloužil, ke kontejnerům. Kompletní elektrozařízení totiž není v režimu odpadu a mělo by skončit v sběrných dvorech.
„Prodejci při nákupu nového spotřebiče mají za povinnost takové zařízení od zákazníka odebrat a pokud nemají skladové kapacity, jsou povinní informovat o nejbližším místě zpětného odběru,“ říká Ladislav Slezák z odboru životního prostředí MěÚ Vlašim s tím, že prodejci vzhledem ke konkurenci nechtějí přijít o zákazníka, proto elektrozařízení ve většině případů odeberou. „Při nákupu televize, ale odeberou pouze televizi, nikoliv třeba pračku. Tedy vždy kus za kus sejného druhu,“ dodává Slezák. V případě, že se ten, komu elektrozařízení dosloužilo, nechystá k nákupu nového spotřebiče, měl by věc sám odvézt do sběrného dvora. Odložit zařízení vedle kontejneru je v rozporu s městkou vyhláškou o odpadech a podle pracovníka úřadu se takový člověk dopouští přestupku.
„Prokazování takového jednání je však složité. Takový člověk se musí chytit doslova za ruku,“ říká Ladislav Slezák a dodává, že dohlížet nad tímto problémem je v kompetenci městské policie. Problém je podle pracovníků odboru životního prostředí v tom, že technické služby nemají za povinnost elektrozařízení a jiné vedle kontejnerů odložené věci svážet a učíní tak teprve na objednávku města.
„Tento úklid je pak hrazen z městského rozpočtu nebo může být i rozúčtován mezi jednotlivé nájemníky. Ročně se tyto náklady pohybují v řádech tisíců korun,“ doplnil Ladislav Slezák. Ne všechny elektrospotřebiče ale končí ve sběrném dvoře. Řada lidí totiž nevlastní automobil a tak často hyzdí okolí obytných domů televize, ledničky nebo pračky, které se pak stávají kořistí sběračů kovů. Ti nevhodně odložené spotřebiče většinou rozeberou nebo rozbijí a vybírají z nich měděné komponenty. Když sběrač kovů rozebere televizi a vybere z ní měděné kabely, vytvoří z elektrozařízení elektroodpad, který spadá pod zákon o odpadech. „V tu chvíli se jedná o znečišťování veřejného prostranství a takový člověk porušuje vyhlášku města o čistotě a veřejném pořádku,“ říká Slezák s tím, že i takový případ může skončit udělením pokuty.
Na drobná elektrozařízení pamatuje i samotný Městský úřad ve Vlašimi. Ten v budově u zámeckého parku mezi dvojící posuvných dveří umístil kontejner, kam mohou lidé vhazovat drobné spotřebiče, které už dosloužily. „Sem lze uložit například fén, holicí strojek, kalkulačku, nabíječku, přehrávač nebo DVD,“ upozorňuje pracovník odboru životního prostředí.

KAREL CHLUMEC