Své současné zdroje, z nichž některé jsou docela mělké, Votice pečlivě udržují před zarůstáním. Jeden z nejvýznamnějších mají na Polském vrchu. Tamní vodu ale lidé pít nemohou. Je znečištěná jedovatými látkami, které se do ní dostávají ze skládky.

Tu založili zemědělci už za minulého režimu a s následky se město dosud nevyrovnalo. Podle Slavíka Votice budou pokračovat v dekontaminaci zdroje, ale bez pomoci, například kraje, to bude trvat delší dobu.

Lokální řešení při dlouhodobém suchu však podle starosty neexistuje. „Je třeba tuhle otázku řešit celostátně, třeba propojováním velkých zdrojů. Musí to řešit politici na nejvyšší úrovni,“ je v tomto přesvědčený votický starosta.

Zlepšení by nejen Voticím měl přinést nový vodárenský systém, který povede souběžně se zatím jen chystanou stavbou dálnice D3. Ten podle votického starosty propojí jihočeskou a středočeskou vodovodní soustavou.

Uvedený zdroj by měl uspokojit potřebu nejméně dalších až 20 tisíc lidí z desítek sídel. Do Votic se díky němu konečně dostane také voda ze Želivky.