Zajímavostí přitom je, že nebylo potřeba hledat úplně novou cestu. Stavbaři jen využijí trasu opuštěné železniční trati. Z ní zmizely koleje při výstavbě IV. železničního koridoru. Trať totiž bylo potřeba kvůli vyšším rychlostem vlaků napřímit, proto železniční oblouky zůstaly kdesi v polích.

„Asi nejsložitější přípravou na tuto akci bylo majetkoprávní vypořádání pozemků. Majetek ve vlastnictví Správy železnic ale byl nakonec převeden na Mikroregion Voticko, i když až po schválení vládou,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík.

Využití opuštěné železnice není jedinou zajímavostí projektu, který realizuje právě Mikroregion Voticko. Další je například to, že cyklisté budou muset před Olbramovicemi překonávat úrovňově silnici I. třídy číslo 18 vedoucí z Benešovska na Příbramsko. Takové křížení je podle votického starosty skutečně výjimečné.

„Nám se ale podařilo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR najít na Veselce u Olbramovic takové řešení, které to umožňovalo a stavba už má platné stavební povolení,“ připomněl Jiří Slavík a zdůraznil, že je rád, že se v záležitosti vzniku cyklostezky Votice s Olbramovicemi bez problému domluvily a podělily i o náklady na projekt.

Ty dosáhnou na trase dlouhé jen zhruba tři kilometry částky 51,35 milionu korun a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měla v případě přidělení dosáhnout 33,7 milionu korun. „Na spoluúčast Votic a Olbramovic ve výši 17,6 milionu budeme ještě žádat o dotaci na dofinancování ze Středočeského kraje,“ doplnil Jiří Slavík.

Na trase cyklostezky leží také Bystřice. A na připojení její části vedoucí ulicemi Karla Nového a Dr. E. Beneše, se už město podle starosty Michala Hodíka také chystá.

Ve stávající finanční situaci obcí by bez dotačních titulů nebylo vůbec možné tak nákladnou liniovou stavbu realizovat. „U cyklostezky z Votic do Olbramovic se jasně ukazuje, že příprava liniových staveb, u kterých není ani vyřešeno vlastnictví pozemků, je věc na přípravu v řádu několika let a může se stát, že dokončení takto složité investice může být realizováno až po volbách za jiného politického vedení. Důležité je mít odvahu připravovat projekty s dlouhodobějším efektem a jsem rád, že na toto současné i minulé vedení Votic odvahu mělo“ říká k liniovým stavbám Jiří Slavík.