„Naši zeleň nám spravuje svaz ochránců přírody. Máme samozřejmě i odbor životního prostředí, takže se snažíme zeleň ošetřovat a udržovat průběžně. Český svaz ochránců přírody přijímá podněty od nás a my samozřejmě od občanů,“ řekl místostarosta Vlašimi Karel Kroupa.
Vlašimští ochránci přírody se starají jak o zeleň v lesích, tak i o stromy v centru města, ale i o významné a památné stromy v zámeckých parcích například ve Vlašimi, Vrchotových Janovicích, Ratměřicích nebo na Jemništi. „Usilujeme o kvalitní údržbu přírodovědně a kulturně cenné zeleně, zejména významných a památných stromů. Průběžně provádíme mapování těchto stromů a navrhujeme vybrané z nich ke zvláštní ochraně,“ uvedl Marek Lempocher, vedoucí střediska péče o zeleň.
Smutným příkladem toho, jak jsou stromy nebezpečné, je zlínský pád stromu v centru města, který zranil několik lidí a jednoho chlapce dokonce usmrtil.
Co tedy města dělají proto, aby těmto případům zabránilo? „Naši ochránci odstraňují nevhodné náletové dřeviny, přesazují stromy a keře, odborně je ošetřují. Nezbytný je také křovinořez a chemický postřik,“ dodává Marek Lempocher.
Obecní zeleň je vystavená velkému zatížení vlivem pohybu lidí a aut a celkovému městskému znečištění. Volba dřevin musí odpovídat danému prostředí.
„Provádíme komplexní údržby malých i velkých zelených ploch. Při péči o stromy jsou důležité bezpečnostní a redukční řezy stromů, odstranění pařezů frézováním, konzervace a statické zajištění rizikových stromů,“ konstatoval Marek Lempocher a zároveň dodává, že pokud někdo ví o stromě, u kterého hrozí, že například spadne na automobil nebo plot, může kontaktovat Český svaz ochránců přírody.