Jedním z těch, kteří na krizové místo často upozorňují, je také grafik Robert Végh ze Struhařova. Právě on umístil na zábradlí nad propustkem u křižovatky, před jeho zohýbáním, banner se smrtkou.

„I když plachta vydržela na místě jen dva dny, snad se do někoho trefila. Jsem rád, že si i Policie ČR uvědomuje, že ta křižovatka je fakt nebezpečná. Její nebezpečí je utajené, bo na první pohled působí velmi přehledně,“ vysvětlil, ale připomněl, že to platí jen z pohledu stojících či pomalu jedoucích vozidel. Jenže při vysokých rychlostech se situace radikálně mění.

Grafik díky své iniciativě před časem získal dokonce slib, že do týdne bude na silnici namalovaná dvojitá plná čára a další vodorovné značení, které by mělo vést ke zpomalení. „Mám z toho smíšené pocity. Jednak jsem vděčný za to málo, co se doufám ve značení odehraje a druhak, vím, z vlastní zkušenosti, že dokud tam nebude mechanická zábrana rychlosti v podobě kruháče, moc se toho nezmění,“ tvrdí grafik.

K místu nyní alespoň ve směru od Benešova přibyly značky informující o úseku častých dopravních nehod a značka omezující rychlost na 50 km/hod. Prozatím Policie ČR navrhuje správci komunikace doplnění vodorovného dopravního značení na dvojitou plnou čáru, která řidiči ještě zpřísňuje průjezd tímto úsekem. „Zatím se nic nestalo,“ uvedl v pátek 1. října Robert Végh.

V těchto dnech však mají cestáři odevzdat k užívání další část rekonstruované silnici II/112 od Chotýšan k Vlašimi. Dá se proto předpokládat, že při nástřiku vodorovného značení v tomto úseku si „odskočí“ i ke Struhařovu.

Vlasta Suchánková. Mluvčí krajské Policie ČR pak připomněla, že policisté po úpravě křižovatky volají již několik let. Za nejlepší řešení přitom pokládají právě okružní křižovatku. K tomu také celá situace směřuje. Krajští cestáři rekonstruují silnici II/112 a kvůli zamýšlenému kruháku opravili pouze vozovku od Benešova, ale už ne přímo v místě křížení silnic 111 a 112.

Přitom se na kruhový objezd čeká už řadu let. Také proto Robert Végh moc nevěří, že by se něco začalo dít už v příštím roce, jak se o tom dozvěděl.

„Takovou informaci jsem sice dostal z několika stran, ale tuto mantru jsem slyšel už tolikrát, že jsem vůči ní poměrně rezistentní. No nic, zkusím svou mysl zmanipulovat a naladit se na představu, že v březnu se objeví mechanizace, která tam vyfikne kruháč. Snad to dopadne a nebude to opět kruháč „jaký svět neviděl,“ dodal sarkasticky.

Podle Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje bylo na základě událostí provedeno prošetření nehodovosti v uvedené křižovatce a zjišťován i současný stav křižovatky s její možnou úpravou v co nejkratší době.

„Za posledních pět let na této křižovatce došlo k 29 dopravním nehodám šetřených policií,“ sdělila Vlasta Suchánková, mluvčí krajské policie. Z uvedených nehod zůstal jen tucet událostí bez zraněných. V další 14 případech utrpěli cestující lehká zranění a ve dvou pak újmu těžkou. Jeden člověk, mladá dvacetiletá studentka medicíny, ale na místě letos, poslední srpnový den, zemřela.