Právě dnes 16. května tam těžká technika přepravila z bývalých Sudet malý betonový bunkr, jemuž se říkalo řopík.

Název vznikl před druhou světovou válkou, stejně jako bunkr, podle zkratky ŘOP, což znamenalo Ředitelství opevňovacích prací. Padesátitunový objekt lehkého opevnění pochází z roku 1936 a je jedním z posledních dochovaných.

Většinu řopíků totiž padlo za oběť těžbě uhlí. Malý bunkr nechal Vojenský historický ústav, který je zřizovatelem lešanského muzea, umístit před jeho hlavní vchod.

Vojenské technické muzeum otevírá už v sobotu 21. května programem nazvaným Ženijní den v Lešanech. Startuje v 9.30.