Obě komunikace půlí mobilní oplocení, jehož cílem je zabránit vniknutí nepovolaných osob ke staticky narušenému objektu nebo přímo do něj. Vnoučkovou ulicí tak od kruháku lze projet jen jedním směrem od Pražské a Nové pražské ulice, a to směrem ke křížení s ulicí Karla Nového a Tyršovou.

Ještě v neděli 20. listopadu ale na operativně stanovenou situaci, která na řidiče čeká po příjezdu k okružní křižovatce, neupozorňovaly přenosné značky umístěné v dostatečné vzdálenosti od místa dočasných úprav dopravy. To samé pak platilo i pro příjezd od semaforů, tedy Novou pražskou ulicí.

Následky požáru Obchodního domu Hvězda v Benešově.
Krok za krokem: Jak vypadal ničivý požár Obchodního domu Hvězda v Benešově

Z Pražské ulice, což zjistí řidiči až při příjezdu ke kruháku, se nesmí odbočit vlevo do Nové pražské, ale pouze vpravo.

Z Tyršovy ulice lze jet Vnoučkovou jen do ulice Karla Nového nebo přes náměstí. Po jejich projetí pak lze na „polokruháku“ zabočit vpravo do Nové pražské nebo dalším výjezdem do ulice Pražské.