Ty se navíc snaží škodám, které nespoutaný vodní živel v obci na pravém břehu řeky Sázavy loni v červnu napáchal, v případě dalších povodní předcházet.

„Jednu hasičkou vodní nádrž, kterou loňské povodně zničily, máme už opravenou a u druhé je potřeba rozšířit propust. Na ní by měly začít stavební práce příští týden," uvedl starosta Krhanic Aleš Papoušek, který poznamenal, že tím bude vyřešený největší rest loňského roku.

Krhanice se snaží zaplavení domů, zahrad či cest předcházet i opravou a zprůchodněním dešťové kanalizace a následné napojení dešťových vod na ní. To se podle slov krhanického starosty týkalo především základní školy a jejích přilehlých pozemků.

„Pokud jde o vybavení, tak jsme na obec pořídili plničku písku, protipovodňové tandemové pytle máme, a naši hasičskou zásahovou jednotku jsme dovybavili kalovým čerpadlem a centrálou. V rámci dotací jsme pak hasičům nakoupili vysoké holínky nebo takzvané rybářské prsačky, které běžně doma nemají," pokračoval Aleš Papoušek.

Pozornosti neunikl zástupcům obce ani Palečnický potok. Ten na sklonku loňského léta kompletně zaplavil veškeré zahrady, přes které protéká. Zatímco na jednom místě bylo potřeba opravit kus zborceného břehu, jinde zase vyčistit naplaveným nepořádkem zanesené skruže.

S tím souvisí i další stavební úpravy, které mají na Palečnickém potoku Krhanice naplánované.

„Coby přechod pro pěší je tam položený plochý kamen. Ale je poměrně nízko nad hladinou, takže stačí větší déšť a voda se přes něj začne valit," vysvětlil starosta Krhanic. Proto chce obec lávku přes potok zvednout a tím zvýšit průtočnost.

Podobně jako Krhanice je na tom i Týnec nad Sázavou. Také on stále ještě likviduje následky loňských povodní a podstupuje kroky k tomu, aby se jím v příštích letech vyvaroval.

„V Krusičanech, kde loni řádila voda nejvíc, jsou už nové asfaltové komunikace a ukončená první etapa úpravy koryta Tloskovského potoka," uvedla místostarostka Týnce nad Sázavou Adriana Bursová s tím, že v horní části toku došlo k vybagrování letitých naplavenin a zpevnění břehů kamením.

Druhá etapa úpravy je naplánovaná na letošní jaro. Tentokrát nepůjde jen o prohloubení koryta a zpevnění břehů, ale i rekonstrukci přilehlého hřiště. V souvislosti s tím už město požádalo o dotaci na protipovodňová opatření.

„Sportoviště bude mít konečně takové parametry, že v případě povodní nedojde k jeho zničení," poznamenala Adriana Bursová.

Co by mělo ještě přispět k tomu, aby i při přívalových deštích zůstal potok ve svém korytu, je vykácení stromů, které ho lemují v celé jeho délce. Kvůli tomu, že je celá léta nikdo neudržoval, voda si mezi nimi vytvořila řadu ostrůvků. A právě ty dokáží vodu odklonit mimo koryto a tím způsobit nebývalé škody.

Velkou neplechu nadělala také voda z rozvodněného Kamenického potoka. Nejenže mezi Čakovicemi a Týncem nad Sázavou podemlela na několika místech silnici, která pak byla řadu měsíců zcela neprůjezdná, ale mezi Čakovicemi a Kamenicí zničila několik můstků.

„U některých bylo nutné zpevnit pilíře, aby vydržely další případný nápor vody a čtyři můstky bylo třeba postavit úplně nové. Tři jsou už hotové a zbývá udělat ještě jeden," dodala závěrem týnecká místostarostka.