„Nemyslím si, že je tento současný systém efektivní,“ potvrdila kantorka z jedné z benešovských základních škol, ale kvůli „třaskavému“ tématu a svému názoru, který nekoresponduje se současným trendem, nechtěla zveřejnit jméno. „Systém je to jen efektní. Společnosti přináší jen minimální výsledky,“ míní a připomíná finanční náročnost, třeba jen na udržování školních asistentů.

Kriticky se ale staví i další nejmenovaní kantoři, kteří poukazují zejména na to, že výuka se žáky „vybavené“ asistentkami ovlivňuje a omezuje běžné vyučování.

Kvůli žákům, jejichž potíže jsou naznačeny výš, vznikla od nového školního roku v benešovské Základní škole Jiráskova dokonce speciální třída. Ta má pokrývat speciální vzdělávací potřeby některých dětí a škola ji provozuje v rámci inkluze. Tohle tajemně znějící a někdy i pejorativně vnímané slovo, znamená v podstatě jen proces, jehož výsledkem by mělo být nastavení systému umožňujícímu vzdělávání dětí bez rozdílu, plnit povinnou školní docházku. V ideálním případě v místě jejich bydliště.

A právě proto i v Benešově vznikla speciální třída v ZŠ Jiráskova. Dostala přednost před vznikem jazykové učebny. Až do začátku nového školního roku tento typ třídy v Benešově neexistoval a nebyl dostupný ani v okolí města. To kromě dětí, jimž je třída určena, pomůže zejména žákům, kteří speciální vzdělávací potřeby nemají. Stavební úpravy přišly školu na 640 tisíc, dalších 50 tisíc korun stálo vybavení třídy.

„Jsem ráda, že takovou třídu máme a to přesto, že v Benešově máme i speciální školu,“ přiznala Hana Řezníčková, speciální pedagog v ZŠ Jiráskova s tím, že ne každý rodič dá na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a zařadí svého potomka do speciální školy.

Také Hana Řezníčková potvrdila názor kantorky z úvodu článku. „Ve speciální třídě si uzpůsobíte tempo výuky a to v běžné třídě s vyšším počtem dětí, nejde. Zapaťpánbuh, že tu třídu máme, protože by to pro ostatní děti nebylo úplně jednoduché,“ míní na základě vlastních zkušeností a samotnou inkluzi nehodnotí jako příliš promyšlené a nejlepší řešení.

Jen pro upřesnění, speciální třída získala výjimku, díky níž tam docházejí jen čtyři děti. Ale rostoucí nároky na speciální vzdělávání přinesly také výstavbu nové Základní školy a Praktické školy Benešov v Hodějovského ulici. Ta dosud působí v areálu vily Katušky.

Z rozhodnutí radních města se tam od začátku listopadu z 22 na 36 zvyšuje počet žáků u oboru vzdělávání Základní škola speciální. U oboru Základní škola se množství dětí sníží ze 102 žáků na 58 a u oboru Praktická škola dvouletá ubydou žáci ze 14 na 8. U Praktické školy jednoleté pak radní města odsouhlasili výmaz v souvislosti s požadavky na vzdělávání a se změnou sídla budovy školy.

Ta se totiž po řadě let odsouvání konečně přestěhuje z nevyhovující Katušky. Původní termín otevření nové školy měl korespondovat s novým školním rokem, ale problémy na stavbě přinesly posunutí dokončení. "Nástup dětí první den školního roku 2018 – 2019, tedy v pondělí 3. září, se nejspíš o tři týdny oddálí,“ tvrdil při tiskové konferenci benešovské radnice místostarosta Jiří Švadlena.

Vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Benešov Helena Kaňková, ale aktuálně upřesnila, že během listopadu zhotovitel odstraní drobné vady a nedodělky. Město už také požádalo stavební úřad o kolaudaci. Ještě během tohoto měsíce, tedy listopadu, si škola z Katušky přestěhuje část zařízení.

„Otevírání školy s prvním zvoněním je plánované na třetího prosince,“ dodala Helena Kaňková s tím, že školu postavilo město Benešov bez dotací za celkovou částku 57 milionů korun.