Zbývá oprava přejezdu u Podhájského rybníka a dělníci i jejich vybavení se mohou stěhovat za další prácí.

Dělníci označili lešení zasahujícího do vozovky pod rekonstruovaným historickým viaduktem na Brodcích, který také doznal změny. Jeho staré, povětrnostními vlivy zašlé žulové kameny očistily pistole pískových tryskačů.

U Benešova směrem na jih se ale pracuje nepřetržitě dál.

Jak výstavba IV. železničního koridoru pokračuje, může každý sledovat například z mostu stále nedokončeného jihovýchodního obchvatu Benešova.