„Lidé věnovali převážně právě potraviny, nechybělo ale ani drogistické zboží,“ uvedla Eva Stulíková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví benešovského městského úřadu, který se zapojil do shromažďování zboží od dárců, stejně jako Pečovatelská služba okresu Benešov. Pomohlo i osm studentek místního gymnázia. Na převozu sbírky se podíleli členové Sboru dobrovolných hasičů Bedrč a benešovští strážníci.

„Výtěžek poputuje klientům sociálních služeb z Benešova a okolí, a to jak jednotlivcům, tak rodinám s dětmi,“ potvrdila Veronika Kondrátová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Potraviny a drogistické zboží jsou určeny pro lidi v krizi, jejichž finanční situace je taková, že potřebují i tento typ podpory,“ dodala.

Pro tyto účely získává sociální služba pro obyvatele na území obce s rozšířenou působností celoročně potraviny z Potravinové banky v Modleticích. Tentokrát ale vybrané potraviny zamířily do skladů přímo v Benešově.

Sbírka potravin byla organizována ve všech krajích potravinovými bankami. V celém Česku se díky akci vybralo 325 tun zboží.