Stejnou částku zaplatí také obyvatelé v domech s pečovatelkou službou (DPS). Růst jejich nájemného je ale dramatičtější. Dosud totiž platí pouhých 37 korun za metr čtvereční. Takovou láci pro ně stanovily dotační podmínky, díky nimž město dva DPS v Okružní ulici na konci minulého století postavilo. Ohlášené ceny, které odsouhlasili radní, budou ale platit až noví nájemníci. Takové případy nyní, na začátku prosince, jsou už dva. Jeden v DPS, druhý v paneláku, kde si nájemnice nechala od vlastníka rekonstruovat bytové jádro. I na takové případy se vztahuje uzavření nové nájemní smlouvy s novou měsíční taxou 200 Kč/m².

Zvýšení nájemného se nevyhne ani stávajícím nájemníkům

„Stávající nájemníci mají platné nájemní smlouvy a pokud bychom chtěli i v těchto bytech novou výši nájemného, museli by s tím nájemníci souhlasit,“ vysvětlil starosta Martin Kadrnožka. Ani jim se ale zvyšování nájemného nevyhne. Cena nájemného poroste podle takzvané inflační doložky, tedy podle výše inflace. V Týnci je to vždy k prvnímu červenci. V současné době se znehodnocení koruny pohybuje kolem 10 procent. Pokud ale nájemníci inflační doložku ve své smlouvě s vlastníkem bytu nemají, může Týnec nájemné zvýšit skokově. Nanejvýš ale o pětinu a jen jednou za tři roky.

Týnecké byty v DPS, kde je jich téměř 90, vznikly výstavbou objektů v polovině devadesátých let minulého století. Jak už řečeno, město na financování použilo dotace. Také proto muselo plnit takzvanou udržitelnost projektu. V případě DPS, kde Týnec doplácí právě onu pečovatelskou službu, to trvalo celé čtvrtstoletí. Teď tohle dlouhé období skončilo. „Od těch devadesátých let proběhla takzvaná deregulace nájemného. Zhruba před deseti lety se na jejím základě v běžných týneckých městských bytech nájem zvýšil na sedmdesát korun za metr a měsíc, ale v DPS nikoliv. Tam zůstával nájem na původní výši,“ sdělil starosta.

Tak například v bytech s plochou 30 m² nájemníci platí pouhých 1110 korun za měsíc. Za služby v moderních zateplených objektech vydají do dvou tisíc korun. Domy ale postupně, jako jakákoliv jiná stavba, potřebují údržbu. Týnec v rámci té poslední opravil v DPS balkony, jimiž do bytů pronikalo vlhko. Městskou kasu to podle starosty stálo čtyři miliony korun a na stejnou částku přišla i předešlá oprava střechy. Další miliony bude stát oprava fasády a výměna oken. Také proto radní setřeli rozdíly nových nájmů v DPS a běžných bytech.

Nízkopříjmoví nájemníci mohou žádat o příspěvek

„Nízkopříjmoví nájemníci si ale mohou požádat na úřadě práce o státní sociální podporu s příspěvkem na bydlení. Když si zvýšení nájemného převedeme na konkrétní byt v paneláku s 50 m², nájemník zaplatí z dřívějších 4250 rovných 10 tisíc korun. K tomu zhruba pět tisíc za služby. Místo dřívějších šesti tisíc to bude dělat 15 tisíc korun. Nárůst je to enormní a pokud tam bydlí důchodce s penzí 22 tisíc, má nárok na příspěvek na bydlení s úhradou celého zvýšení a navíc se příspěvek dá čerpat až tři měsíce zpětně,“ poradil starosta s tím, že na webu úřadu práce funguje kalkulačka příspěvků na bydlení.

„Navýšení nájemního nízkopříjmovým nájemníkům je schopen úřad práce ufinancovat příspěvkem na bydlení. Myslíme si, že je to tak správně, protože město díky tomu má prostředky na údržbu svých nemovitostí,“ dodal Martin Kadrnožka. V Týnci jsou ale i jiné byty. O nich mluví zápis z rady města samostatně. „Nájemné v č.p. 25 Brodce (nové smlouvy se neuzavírají) a č.p. 40 Kněžina (sociální byt) bude stanoveno individuálně.“ Nové samostatně řešené nájmy pak budou mít i ti, kteří si nově pronajmou nebytové prostory.