Vedení města, kraje, přepravci, architekti i projektanti přiblížili lidem rekonstrukci původního objektu vlakového nádraží a autobusových stanovišť , který přestal odpovídat nárokům na současné cestování. Desítky lidí tak měly příležitost seznámit se s nově nabízenými službami v moderní odbavovací hale i sousední počítačové učebně.
Někteří z návštěvníků využili šance také k tomu, aby se informovali na podrobnosti vzniku projektu s jeho předkladateli i tvůrci.
Realizovaný projekt za 45 milionů korun byl původně velkorysejší především ve venkovních prostorách, ale město po propočítání investice muselo ze svých nároků na architektonické prvky slevit.