To jsou průvodní jevy rekonstrukce benešovského nádraží. Před nedávnem sice už jednu podstoupilo, ale tehdy se změnila se jen hlavní budova a to pouze z vnějšku. Nyní se rekonstruuje vše, co přispívá k cestování. Kolejiště i technické zázemí.
„Jedná se o první část rekonstrukce železniční stanice, která je součástí optimalizace čtyřiadvacet kilometrů dlouhého úseku z Benešova do Strančic,“ uvedla Magdalena Boukhemisová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
Optimalizace trati Benešov – Strančice je druhou stavbou na IV. tranzitním železničním koridoru Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště. Investorem je SŽDC a zhotovitelem sdružení firem, jehož členy jsou akciové společnosti Skanska DS, SSŽ a Metrostav. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že Evropské komisi bude v letošním roce předložena žádost o spolufinancování této stavby z Fondu soudržnosti Evropské unie.
„Projekt Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice je součástí prioritního projektu Transevropské sítě, osa Praha – Linec,“ řekl Jan Komárek, generální ředitel SŽDC a dodal: „Benešovské nádraží je ale důležité i z hlediska rozrůstající se pražské aglomerace, v níž hraje železniční doprava stále větší roli.“
Kompletního dokončení rekonstrukce trati mezi Prahou a Benešovem se cestující dočkají v roce 2010.
Práce na tomto úseku koridoru (od km 133,235 do km 157,220) byly zahájeny již v říjnu loňského roku a budou trvat až do května 2010. Stavba je rozdělena do šesti úseků – zahrnuje rekonstrukci tří mezistaničních úseků a tří železničních stanic – Čerčan, Senohrab a Benešova u Prahy. Benešov je z uvedených stanic největší a z hlediska regionální dopravy také nejvýznamnější. Proto proběhnou opravy sudých kolejí a výstavba nového nástupiště bez omezení provozu.
„Po ukončení druhé etapy rekonstrukce v říjnu letošního roku budou mít cestující k dispozici moderní a komfortní nádraží. Všem cestujícím se omlouváme za dočasná omezení na nádraží, snažíme se, aby se každého dotkla v nejmenší možné míře,“ uvedl Petr Podkonický, ředitel stavby z firmy Skanska DS.