„K zachování historického areálu našeho nádraží mě tehdy přivedly zprávy o jeho likvidaci v souvislosti s výstavbou IV. železničního koridoru,“ vysvětlil starosta obce Miloš Jelínek s tím, že hned následující rok se stejně smýšlejícími lidmi založili sdružení Železnice Česká Sibiř.

Jeho hlavním cílem byla a stále je záchrana nádraží. To je totiž velice pozoruhodné. Stojí na nejvyšším místě trati z Prahy do Českých Budějovic, téměř 600 metrů nad mořem.

Další záležitosti záchrany dědictví na sebe nenechaly dlouho čekat. Vznik železničního skanzenu se stal součástí většího projektu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko.

Při budování koridoru stavbaři, kvůli zvýšení rychlosti jízdy vlaků, napřímili trať a oblouky původní dráhy poté zůstaly nevyužité. Stejné to bylo i s nádražím. To teď díky patriotům znovu stoupá na významu. Vznikne z něj železniční muzeum s provozem turistických drezín. Také opuštěná dráha mezi Sudoměřicemi a Bystřicí najde využití – stane se z ní cyklostezka.

„Jednání o majetku se stalo činností, s níž si zatím ku prospěchu věci umí dobře poradit pracovní tým svazku obcí, který se stará o rozvoj turistického ruchu v regionu. Podařilo se nám najít cestu jak bezúplatně převést majetek SŽDC a stejně bychom to chtěli vyřešit i s majetkem Českých drah, jimž patří budova nádraží,“ dodal Miloš Jelínek.