Stavbě, která začala v březnu loňského roku a skončila letošního 30. září, požehnal za přítomnosti zástupců zainteresovaných firem na projektu, místních organizací a obce, místní římskokatolický farář Marcel Timko.

„Na stavbu s rozpočtem bezmála pětaosmdesát milionů korun dostala obec zhruba pětasedmdesáti procentní dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Jde o centrální biologickou čistírnu odpadních vod a kanalizační síť v délce přibližně sedm a půl kilometru. Ta odvádí odpadní vody na čističku,“ řekla Jana Rozkošná, starostka Načeradce s tím, že do projektu jsou zahrnuté všechny nemovitosti v obci, což činí okolo tří set kanalizačních přípojek.

Výjimku tvoří tři nemovitosti, jejichž napojení nebylo technicky možné,“ vysvětlila Rozkošná.

Podle slov starostky obce bylo k 12. říjnu, kdy se konalo slavnostní otevření stavby, připojeno asi pětasedmdesát procent všech objektů.
A v čem vidí Jana Rozkošná největší plus?

„Jsem přesvědčená, že kanalizace a ČOV má veškeré předpoklady, aby fungovala bezproblémově. Takže zajistí kvalitní likvidaci splašků a tím nebude zatěžované životní prostředí,“ uvedla starostka Načeradce.

Na závěr podotkla, že výstavba kanalizace a ČOV byla dlouholetou záležitostí.

„Už před více než dvaceti lety bylo tehdejším představitelům obce jasné, že Načeradec má velké slabiny v likvidování odpadu. Jenomže dotace by byla pouze čtyřicet procent a zbytek by musel pokrýt úvěr. Protože se ale obec nechtěla zadlužit, od záměru upustila,“ konstatovala Jana Rozkošná.