Úpravy přitom vycházejí z požadavků samotných Votic, které se po rekonstrukci stanou nájemcem přízemí objektu, který vlastní Správa železnic.

„Rada města vzala na vědomí varianty projektu a s potěšením mohu sdělit, že výsledný návrh respektuje naše potřeby,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík, který současně připomněl, že Správa železnic, která rekonstrukci nádražní spustí ještě letos, má již také vysoutěženého jejího zhotovitele. Tím se stala akciová společnost Edikt.

„Po této rekonstrukci bude nádraží doslova výkladní skříní při příjezdu do Votic a spolu s dopravním terminálem bude tvořit jednotný moderní přestupní uzel na železniční dopravu,“ těší se už teď Jiří Slavík.

Nejen v souvislosti s rekonstrukcí nádražní budovy požádaly Votice také o dotaci Fond včasné přípravy Středočeského kraje na tvorbu projektové dokumentace pro další stavbu u vlakového nádraží, už zmiňovaný dopravní terminál a parkoviště P+R. Kvůli tomu už město také vykupuje pozemky od Českých drah. Příznivou zprávou pro Votice je také to, že Rada Středočeského kraje tento projekt podpořila.

„Pevně věřím, že obdobné stanovisko zaujme k dotaci i Zastupitelstvo Středočeského kraje,“ přeje si Jiří Slavík.

Z uvedeného proto také vyplývá, že Votice budou moci vyprojektovat stavbu, která naváže na rekonstrukci nádražní budovy. Přitom je předpokládaná výše dotace v částce do dvou milionů korun.

„To je s ohledem na stávající situaci v České republice velice příznivá cena,“ míní starosta. „Samotné poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci chápu i jako vyjádření podpory vybudování této významné regionální dopravní stavby, která bude mít potenciál pro celé Voticko,“ je přesvědčený lídr votické radnice.

Stejně si Jiří Slavík stojí za tím, že zvyšující se dopravní zátěž na dálnici D1 a silnici I/3 provázená neustálými odklady výstavby dálnice D3, dávají veřejné dopravě, zejména té železniční, obrovskou naději. Také proto, že votický dopravní terminál bude disponovat dostatečnou parkovací kapacitou pro auta.

Místo tam však najdou i cyklisté klasičtí i ti, kteří upřednostňují elektrokola. Ty tam bude možné dobíjet. Cestující, pomůže i nový informační systém. Ani odstavené autobusy tam těm, co jezdí a zastavují, nebudou překážet.

Zatímco rekonstrukce nádražní budovy a výstavba dopravního terminálu zatím ještě zůstávají jen na papíře, konečná podoba se už rýsuje na stavbě o něco dál, u silnice od nádraží do Votic. Právě tam polečnost Swietelsky buduje autobusové zastávky s přístupovým chodníkem k bráně společnosti Mokate.

„Na tuto stavbu jsme získali dotaci z MAS Posázaví,“ potvrdil votický starosta s tím, že stavba by měla být dokončena do počátku léta. Autobusy tam začnou zastavovat po zahájení dopravní integrace Voticka do systému Pražské integrované dopravy.