Na zasedání zastupitelstva obecně chodí stále titíž lidé. Často senioři s dostatkem času. Lidé v produktivním věku naopak považují sezení ve vydýchaných sálech za ztrátu času.

Například v Benešově tvoří pravidelně největší počet veřejnosti pracovníci městského úřadu. Z řad lidu pak na zastupitelstva chodí jen ti, jejichž problém se při schůzi bude řešit. Málokdo ale vydrží poslouchat názory politiků až do samého závěru. Právě na něj tvůrci programu schůzí umisťují bod s názvem Různé, kde dostávají občané prostor pro své dotazy. I v Týnci nad Sázavou je o projednávané body zastupitelstva zájem z řad veřejnosti minimální.

Velkému zájmu veřejnosti se netěší ani zastupitelstva v Kouřimi a dokonce ani jednání v Kolíně. I tam chodí většinou stále stejná hrstka občanů. Možná k tomu přispěl i fakt, že se dlouhou dobu na zastupitelstvech nečetly návrhy na usnesení, tudíž u řady projednávaných bodu by Kolíňáci, i kdyby přišli, stejně nevěděli, o co se jedná. Nyní už se návrhy čtou, ani tak ale lidé nemusí chodit osobně. Kolínské zastupitelstvo je totiž v přímém přenosu vysíláno na internetu. Přenosy sleduje v průměru kolem 20 lidí na počítači a dalších 5 na mobilu. I tak se snaží radnice přivést občany přímo na schůze. „Zveme je na zasedání prostřednictvím městského zpravodaje. Informace visí na webových stránkách, na úřední desce, jsou dokonce i plakáty," popsala asistentka místostarosty Jarmila Dvořáková dlouhodobou snahu radnice.

Výjimky jsou

Ne všechna zastupitelstva ale zejí prázdnotou. Například zasedání kutnohorského vedení města patří k hojně navštěvovaným. I zde se ho většinou účastní stále stejní lidé, ale nárazově přichází prakticky na každou schůzi i občané, kteří se do jednání posléze aktivně účastní svým dotazy a připomínkami. Podobné je to i v Čáslavi.

Oplatky pro hosty

Zcela prázdná nezůstávají ani zasedání zastupitelů ve Zruči nad Sázavou. Zajímavostí je, že zhruba před pěti lety tam nabízeli příchozím občanům, kteří na jednání přišli, balenou vodu a oplatky jako občerstvení. „Nebylo to z důvodu nalákání občanů na schůze, ale spíše proto, abychom zvýšili komfort těm, co se na zastupitelstvo přišli podívat," vysvětlila Ludmila Vlková ze zručského městského úřadu. Dnes podle ní nabízejí kávu a čaj, ale občerstvení není zcela pravidlem. „Když se sejde větší množství lidí, tak to není v našich silách," dodala Ludmila Vlková

Zvláštní schůze

Zájem o dění ve městě ze strany veřejnosti ale není tak minimální, jak by se mohlo zdát. Je však třeba dát lidem ten správný impuls. Radnice tak čas od času svolají speciální schůze se zastupiteli, které jsou zaměřené na jeden konkrétní projekt či problém. Tam se naopak dostaví hodně lidí. Bylo tomu tak například v Týnci nad Sázavou při hledání místa pro volnočasové aktivity nebo dříve při záměru přivést do školní jídelny společnost Eurest. Názor veřejnosti vyústil do dokumentu, z něhož je patrné, co a jak město provozuje, zda potřebuje změny nebo jestli ve městě něco chybí. V případě školní jídelny pak veřejnost radnici přiměla zamítnout snahy externí firmy vstoupit do školního stravování. Stovky lidí dorazily v Benešově také na schůzi, při níž město obhajovalo privatizaci svého bytového fondu. Veřejná setkání navštěvují i lidé v Kouřimi či Kutné Hoře. A ani tam jich není málo.