V průběhu dvouhodinové besedy se žáci dozvěděli, jaké zdroje energie máme k dispozici a jaké jsou možnosti, klady a zápory jejich využití. Probíraly se technické věci jako například nevyřešený problém skladování elektřiny nebo produkce kysličníku uhličitého při její výrobě, ale i témata efektivity úspor nebo rizika blackoutu. Mluvilo se o vlivu nedostatku elektřiny na životní úroveň lidstva a ekologickou stabilitu.

Beseda s názvem 'Energie - budoucnost lidstva' na Základní škole ve Voticích.Zdroj: Tomáš Hejl

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již devatenáctým rokem a doposud se jich zúčastnilo více jak 240 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku.

Projekt byl ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím. Jedním z hlavních cílů těchto přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technicky zaměřených školách.

Martina Drábková