V podstatě jde o pokračování výzvy Evropského sociálního fondu, na základě něhož MAS Blaník vyhlásila první výzvu na konci roku 2017. Ta podpořila vznik a provoz Dětské skupiny ANNA provozované Diakonií CCE a Montessori školičky provozované v Domě sourozenců Roškotových.

„Loni jsme podali žádost o navýšení finančních prostředků pro podporu provozu stávajících zařízení a vznik dalších aktivit pro děti,“ potvrdila Lucie Jeřábková z MAS Blaník.

Na základě pozitivního vyřízení navýšení z Evropského sociálního fondu mohla pak MAS Blaník na konci srpna vyhlásit výzvu Hlídání dětí pracujícím rodičům.