„Před dvěma měsíci jsem psal řediteli Povodí Vltavy dopis, aby se nám vyjádřil, kdy začneme opatření realizovat. Bohužel do dneška neznám odpověď. Projekt máme bohužel pouze na papíře a k realizaci se neudělalo vůbec nic,“ uvedl starosta města Sázavy Petr Šibrava.
Protipovodňový projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení koryta řeky s výstavbou pobřežních protipovodňových hrází za 80 milionů korun.
Sázava má pouze mobilní protipovodňové opatření.
„Máme pytle, písek a nějaké technické prostředky, ale co se týče větší povodně, nejsme připraveni stejně jako v roce 2006,“ dodal starosta Šibrava.
V Čerčanech protipovodňové opatření stabilního charakteru také nemají.
„Soukromě si protipovodňové stabilní opatření dělá majitel domu pod mlýnem, který je v záplavové zóně, ale obec nic takového nemá,“ uvedl starosta Čerčan Karel Bárta.
Podle zkušeností z roku 2006 v Čerčanech zjistili, že proti záplavám stačí mobilní zábrana, proto obec koupila protipovodňový vak, který ochrání ohrožená místa.