Freya, jak si pořadatelé tábora říkají, se letos rozhodla pozvat na tábor Ivu Nikitinskou z organizace Avalone, která se zabývá prevencí popáleninových úrazů u dětí a pomocí již popáleným. Pracovní náplní Ivy během školního roku je přednášení nejen po školách, a tak se rozhodla šířit osvětu i během prázdnin na táborech.

Tentokrát s sebou na přednášku přizvala i Dana s Filipem, jejichž příběhy obvykle dětem představuje. Kluci vstoupili mezi děti a následoval dvouhodinový preventivní program a hodinová beseda. Dětská zvědavost a otevřená srdce děti spřátelili a to takovým způsobem, že další den přijeli kluci s Ivou na tábořiště opětovně.

Chlapci se zapojili do dění, připojili se k táborovému ohni a setrvali až do nočního překvapení. Dan byl vlídností a nečekaným přijetím dětí tak dojat, že se rozhodl jet v příštím roce s Freyou jako praktikant.

„Není nad to pozorovat, jak se Ivy práce vyplácí a začíná se jí dařit začleňovat popálené děti do běžného dění, bez ostychu a nejapných poznámek. Držme Avalone pěsti, ať se jimi vytyčené cíle vedou ke zdárným koncům. Podporovat děti má vždycky smysl,“ je přesvědčena vedoucí tábora Jana Hájková.