„Přesto toto místo ročně navštíví stovky lidí, kteří lokalitu poškozují, zanechávají po sobě odpadky a mohou znečistit zdroj pitné vody pro více než 1,5 milionu obyvatel,“ upozornila Kateřina Zemanová, ředitelka návštěvnického střediska Vodní dům.

Český svaz ochránců přírody Vlašim, Povodí Vltavy, Středočeský kraj proto vycházejí vstříc všem zájemcům a umožní pravidelné tematické prohlídky architektonicky i historicky zajímavého díla.