Oficiální kontrolní odběry vody z Vltavy se konají ve čtrnáctidenních cyklech vždy ve středu.
Hygienici zatím ve vytipovaných lokalitách neobjevili vyšší koncentraci sinic a dalších lidské zdraví ohrožujících mikroorganismů.
Ve středu 23. července byla Vltava u tábořišť a kempů na Orlické přehradě vyhovující. Jako vhodnou hygienici vyhodnotili i vodu na Slapské přehradě u Staré Živohoště. U Županovic však upozornili na její zhoršenou jakost a označili jí jako nevhodnou pro koupání vnímavějších jedinců.
Na pravém vltavském břehu se oficiální posuzování uskutečnilo ve středu 16. července. V Měříně a na Nové Živohošti měla voda zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti. Na Nové Rabyni se jevila jako vhodná. V těchto třech uvedených lokalitách budou benešovští hygienici provádět kontrolní odběry právě dnes (30. července).
V úterý se při laickém pohledu na Slapské přehradě rovněž v klidné vltavské vodě neobjevilo závažnější biologické znečištění.
Při redakčním testu na Nové Rabyni, několik desítek metrů proti proudu od oficiálního koupaliště, se voda do vymyté litrové zavařovací sklenici nabírala tři metry od břehu z přístavního můstku. V Měříně v blízkosti pontonu zhruba dva metry od břehu.
„Tady je voda pěkná. Je v ní vidět, jak rejdí ryby. Ale před čtrnácti dny jsem se vykoupal nedaleko přehradní hráze u přístaviště parníků. Tam byla zelená a já jsem za chvíli celý osypal vyrážkou. Dnes jedu lodí na Novou Živohošť, tam je krásné koupání a pěkná pláž. Lepší je však koupat se kousek od dětí. Ty když řádí, tak vodu rozkarbují. Radši si počkám, až se to usadí na dno,“ uvedl v Měříně senior.
Na Nové Živohošti se voda u břehu, na rozhraní veřejného tábořiště a kempu, jevila jako mírně znečištěná zákalem.
„Když si jdu zaplavat, tak to neřeším. Potom se osprchujeme,“ poznamenala paní Marcela z Benešova, která byla včera na pláži se synem, kamarádkou a jejím potomkem.
Při úterním laickém testu, když se voda nabraná z Vltavy a přivezená do redakce, porovnala se sklenicí natočenou z vodovodního koutku, dalo jen těžko uhádnout, která nádoba obsahuje říční a která pitnou vodu. Při současných extrémních teplotách se dá však předpokládat, že se kvalita Vltavy pro koupání bude zhoršovat.