Zapojí se do něj všechny složky záchranného systému. Do simulace mimořádné události, která nastane v důsledku požáru výletní lodi s téměř šedesáti lidmi na palubě se zapojí kromě HZS Benešov také benešovská záchranka a Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Cvičení nařídila hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.