Kovové objekty jen zdánlivě připomínají sluneční kotouč a jeho paprsky. Ve skutečnosti jsou to žebra víka vyhnívací nádoby, která právě nyní vzniká v horním prostoru přibyšické skládky. Jedna z nádob již stojí, druhou montují Češi společně s Rakušany. Anaerobní digesce, zpracování organického odpadu, by měla být v Přibyšicích spuštěna do konce roku.