Rozhodla o tom výběrová komise. Díky tomu se předkladatelé projektů už nyní mohou těšit na peníze z Evropské unie. Finance získají v rámci Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní rozvojové strategie Posázaví.

Místní akční skupina Posázaví, jejíž činnost koordinuje obecně prospěšná společnost Posázaví, tak celkově rozdělila 9 664 047 korun. „Dalších téměř osm a půl milionu korun čeká na rozdělení letos v červnu,“ připomněla Bohunka Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s.

Nyní rozdělené peníze podpoří ubytovací kapacitu v Týnci nad Sázavou a Bukovanech. Na hlavu už nebude pršet lukostřelcům ve Voticích.

Peníze pomohou také při vzniku naučné stezky na farmě Čapí hnízdo nebo rozvoji multifunkčního centra ve Stříteži. Přístavba a rekonstrukce čeká také na sportovní objekt v Teplýšovicích.

„Členové místní akční skupiny se scházejí nejen při výběru projektů k realizaci, ale především diskutují nad dalšími projekty, které pomohou regionu Posázaví, zvýší jeho atraktivitu a zajistí rozvoj služeb v regionu pro spokojenost místních obyvatel i návštěvníků regionu,“ připomněla Zemanová s tím, že v letošním roce se uskuteční také zhodnocení realizace místní rozvojové strategie Posázaví, která se naplňuje prostřednictvím Strategického plánu Leader.

V rámci něj se uskuteční asi osm setkání.

„Pozveme na ně například podnikatele v cestovním ruchu, představitele obcí, měst a svazků obcí, lidi z mateřských center a organizací pracujících s mládeží, setkání škol a školských zařízení nebo subjektů zabývajících se ochranou přírody,“ řekla Zemanová. „Ti všichni budou moci diskutovat nad dosavadním průběhem možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím realizace místní rozvojové strategie Místní akční skupiny Posázaví a jejich dopady na region Posázaví,“ upozornila ředitelka o.p.s. Posázaví.

Všichni pak budou mít možnost připomínkovat jednotlivá opatření a další průběh Strategického plánu Leader v letech 2011 až 2013.

Během března Posázaví stanoví harmonogram těchto oborových setkání. „Záleží opět na vás, aktivních, kteří se do tohoto hodnocení a připomínkování budete chtít zapojit. Informaci získáte prostřednictvím médií a na našich webových stránkách v sekci místní akční skupina,“ dodala Bohunka Zemanová.