Podmínky dotačního programu kraj v pátek zveřejní na úřední desce i na svém webu. Patří k nim nejen povinnost dokončit obnovu památky do konce příštího roku, připomněl radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). „Minimální výše požadované dotace je stanovena na 500 tisíc korun a maximální bude činit sedm milionů,“ upřesnil s tím, že spoluúčast žadatele je stanovena nejméně na pětinu nákladů: 20 procent.

Písemnou žádost, kterou bude třeba odevzdat v termínu od 30. července do 6. srpna, mohou v tomto dotačním programu podat jen ti vlastníci, kteří se chystají otevřít zrekonstruované památky dalším lidem. Ať už místním komunitám a spolkovému životu ve městech i obcích – nebo ve prospěch oživení cestovního ruchu.

Předpokládá se, že mezi žadateli budou vlastníci čtyřiceti památkově chráněných objektů, které jako dobře opravitelné a využitelné budovy na základě doporučení pracovní komise hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vybrali pracovníci krajského odboru kultury a památkové péče společně s odborníky ze středočeského pracoviště Národního památkového ústavu. „Ale nejen výhradně oni mohou nyní požádat o finanční prostředky z nově vypsaného dotačního titulu,“ zdůraznila hejtmanka, že o peníze se mohou ucházet i vlastníci, jejichž budovy se na seznam pro opravy nejnadějnějších památek nedostaly.

Tři miliony, které zůstanou kraji, jsou určeny na obnovu kulturních památek v jeho vlastnictví. Většinou v nich působí muzea nebo galerie. Plánované práce mají být v jejich případě hotovy ještě letos.