Člověk jejich historie neznalý by jim hádal spíš teenagerovský věk. Při jejich návštěvě na vás nedýchne žádná šeď let dávno minulých, neuvidíte žádné životem těžce zkoušené budovy, ale naopak svěží barvy bezmála 150 nově opravených domů a chalup, které v současné době obývá 275 stálých obyvatel, a zahrady či okna plná barevných květin.

„Když mluvíme o květinách, tak zrovna zanedlouho, v sobotu 17. října, kdy bude v obci Havelské posvícení a jarmark vyhlásíme vítěze soutěže Nejhezčí zahrádka či okno 2015," upozornila na jednu z mnoha zajímavých soutických akcí starostka obce Alena Exnerová.

O třetím říjnovém víkendu si ale budou moci lidé v Souticích prohlédnout i putovní výstavu fotografií nazvanou Má vlast – cestami proměn 2015. Celorepubliková expozice obrázků nejrůznějších objektů zachycených objektivem fotoaparátu nejprve před mnoha a mnoha lety a poté nyní byla až do 15. června k vidění na pražském Vyšehradě. Poté začala putovat po různých místech České republiky. Na webových stránkách výstavy je tak možné hlasovat pro jednotlivé objekty, aby v roce 2016 mohlo dojít k vyhlášení těch NEJ snímků.

„Na Vyšehradě byly vystaveny všechny fotografie, ale k nám přijedou pouze snímky objektů ze Středočeského kraje," vysvětlila starostka Soutic s tím, že jednou z fotografií je i Muzeum Soutice, za které získala obec v loňské soutěži Vesnice roku ocenění Zlatá cihla. Za péči o zeleň a životní prostředí pak Zelenou stuhu.

Muzeum je zrekonstruovaný bývalý obecní kontribuční špýchar s třemi expozicemi. V přízemí je tvůrčí dílna, kde se pořádají především tvořivé vánoční, velikonoční, jarní či podzimní akce pro děti, a jsou tam vystaveny předměty, jež jsou nějakým způsobem spjaté s historií obce. Třeba původní dveře do bývalého kontribučního špýcharu. V prvním nadzemním podlaží je pak ukázka cesty pitné vody z vodní nádrže Želivka do Prahy, plus všechno, co s touto životadárnou tekutinou souvisí. Dále oblečení nebo nářadí pro práci na poli, a jsou tam představeny všechny dobrovolné spolky, které v Souticích fungují.

„Je to takové propojení minulosti se současností," poznamenala Alena Exnerová.

„No a v druhém nadzemním podlaží máme koutek spisovatele doktora Vojtěcha Zamarovského, který v Souticích dlouhá léta žil a psal zejména o pyramidách a Egyptě, či posledního zdejšího zámeckého pána původně zubního lékaře Františka Elpla," doplnila výčet expozic soutického muzea starostka obce.

V Souticích se mohou pochlubit i krásným svatostánkem, kostelem sv. Jakuba staršího, kde se například každoročně konají vánoční koncerty.

Nejžhavější novinkou obce je ovšem dlouho očekávané otevřené pobočky České pošty Partner. Už od čtvrtka 
1. října budou občanům Soutic k dispozici opět nejen veškeré poštovní služby, ale poštovní úřad bude fungovat trochu i jako infocentrum. Navíc zde bude možné si koupit upomínkové předměty s logem Soutic nebo třeba turistický deník.

„Otevření pobočky České pošty Partner se zúčastní řada významných osobností. Ředitel pobočkové sítě České pošty Miroslav Štěpán, náměstkyně hejtmana Středočeského kraje pro oblast investic a veřejných zakázek Ing.Zuzana Moravčíková nebo třeba starostové okolních obcí, které jsou stejně jako my členy mikroregionu Český smaragd," pochlubila se Alena Exnerová, která je hlavou obce už několikáté volební období.

V tomto posledním se jí společně se svým týmem kolegů podařilo dokončit například obnovu sousoší sv. Anny a Panny Marie včetně celkové úpravy prostranství a instalace informační tabule a nových laviček, kde mohou příchozí posedět a relaxovat. K sedmdesátému výroční ukončení druhé světové války pak u pomníku Padlým vystavit pomníček obětem Židů, kteří žili v Souticích a byli deportovaní do různých koncentračních táborů, podařilo se i okolo celého pietního místa obnovit plůtek.

„A v plánu máme udělat novou fasádu na budově bývalé obecní školy z roku 1901. Peníze na ni bychom rádi získali z dotací od kraje, kde už máme zažádáno," vysvětlila starostka Soutic.

Jedny dotace, dokonce stoprocentní už obec získala. Jedná se zhruba o 600 tisíc korun na obnovu alejí bývalých třech starých cest, které musí do konce tohoto roku osázet směsicí listnatých stromů.

„Ještě připravujeme obnovu Umrlčí cesty. Ale to je zatím ve fázi příprav projektové dokumentace. Půjde o cestu od křížku v Kalné ke křížku do obce, kde nebude chybět ani Křížová cesta. V Černýši pak chceme opravit zvoničku a upravit její okolí, a na zdejším hřbitově, který máme pronajatý od římskokatolické církve, a kde nachází pokoj i zesnulí z Dubějovic, Hulic a Nesměřic budeme rekonstruovat kapli," uvedla Alena Exnerová.

„Ještě nesmím zapomenout na opravu obecní studny. Ta už by mohla být svým stavem nebezpečná, takže jsme oslovili kamenosochařskou školu v Lipnici nad Sázavou, aby vypracovali projekt změny studny na kašnu," dodala starostka Soutic, které mají od prázdnin pouze pětičlenné zastupitelstvo, protože čtyři členové opozice krátce po posledních komunálních volbách odstoupili.

K Souticům patří i Kalná a Černýš

Součástí Soutic jsou osady Podolí a Kopečka, chatové osady Na Borkách a Na Rafandě, a v katastrálním území Soutic se nachází i obce Kalná a Černýš.
* Na chalupu do Podolí jezdil spisovatel Vojtěch Zamarovský. Je zde torzo starého mostu se sochou sv. Jana Nepomuckého, staré zámecké schody a lávka, která spojuje Podolí s částí Kopečka.
* V osadě Kopečka se v roce 1966 natáčel film Dědeček, Kylián a já podle knihy Jana Rysky. Na blízkém soutoku Sázavy a Želivky se v roce 2006 natáčela část amerického filmu Iluzionista s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Od roku 2009 se nad jezem pravidelně koná Ledová neckyáda.
* V Kalné, o níž pochází první zmínka z roku 1379 stojí kaplička se zvoničkou, která byla v roce 2012 zrekonstruována.
* První zprávy o Černýši pocházejí až z roku 1362. Dominantu návsi tvoří zvonička a velký železný kříž, který roku 1893 své rodné obci věnoval Antonín Zadák, velkoobchodník v Praze. Při cestě do Soutic stojí kaple Panny Marie, posvěcená 2. října 1870, kterou dal postavit majitel soutického panství Alois Ignác Zahn. V Černýši se narodil učitel a skladatel duchovní hudby František Kadleček.