Samotná obnova střech souvisí částečně s havarijním stavem krytiny spojeného i se zatékáním, ale především šlo i o bezpečnost návštěvníků. Odpadávající prejzové tašky proto ještě před samotným spuštěním opravy střechy zachytávaly horolezci nainstalované sítě.

„Po průzkumech v rámci zpracovávání projektové dokumentace bylo ale také zjištěno silné napadení krovových konstrukcí biotickými škůdci a lokálně i houbami,“ potvrdila kastelánka zámku Jana Sedláčková.

Upozornila také, že u dřevěných hrotnic věží, na nichž jsou nasazeny měděné makovice s korouhvemi, nebylo možné v době průzkumů, kvůli nepřístupnosti a nemožnosti jejich demontáže bez lešení zjistit, v jakém stavu jsou. To se ukázalo až nyní.

„Jejich technický stav je tristní působením hniloby zapříčiněné stékáním zkondenzované vodní páry a nepřístupnosti daných partií pro údržbu. V rámci prováděných oprav jsou navrženy nové detaily odvětrání makovic, které by měly eliminovat vznik příčin těchto poruch,“ vysvětlila kastelánka.

Celá obnova střech věží a dalších vybraných střech v areálu Konopiště je rozdělena do tří etap. V té první byla v roce 2016 opravena střecha velké věže. Prodlevu správce historického skvostu, Národní památkový ústav, využil ke zpracování projektové dokumentace pro 2. a 3. etapu. Tu druhou na Konopišti zahájili loni a letos plynule přejde do etapy závěrečné.

Práce se na Konopišti odehrávají nyní nejen kvůli návaznosti na předešlou část akce, ale také proto, že NPÚ pracoval na zajištění financování prostřednictvím dotací.

„Cena za 2. a 3. etapu je zhruba 20,5 milionu bez DPH, s ní necelých 25 milionů korun,“ připomněla konopišťská kastelánka s tím, že druhá etapa by měla být dokončena letos v červnu, třetí pak napřesrok v říjnu. Vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením je ale možné, že se termín dokončení u obou etap zhruba o jeden měsíc protáhne.

V projektové dokumentaci je pro realizaci obnovy střech navržen a respektován v souladu s požadavky památkové péče vždy původní typ použité krytiny. Pro zámecké věže, komínové hlavice a koruny štítů zámku to jsou pálené prejzy, pro altánek u Jánuse replika atypických malorozměrových bobrovek. Kapličku u Lurdské jeskyně ochrání před deštěm replika atypických malorozměrových prejzů a budovy u skleníku v Růžové zahradě zase nové eternitové šablony.