V současnosti tam probíhá takzvané skrývkování. To spočívá ve stržení nejcennější vrstvy ornice v místech, kudy povede takzvaný bypass. Ten převede dopravu z prostoru stavby a nebudou tak potřeba dlouhé objízdné trasy.

I když tato část stavby se dopravy na silnici I/3 přímo nedotýká a vozidla mohou dál volně projíždět, kolem Benešova se i tak tvoří kolony. A to dopravu nebrzdí například nehoda.

Příčiny kolon jsou patrné právě U Topolu. Řidiči, kteří tam při jízdě na jih odbočují vlevo do Křižíkovy ulice, musejí dát přednost protijedoucím. Čekání na vhodný okamžik i odbočení může pak trvat i minuty, během nichž se kolem Benešova vytvoří kolona.

Za stavbu velkého kruháku U Topolu, která má být hotova ještě letos, zaplatí investor z ŘSD 75 milionů korun s DPH