Ve třech obcích s rozšířenou působností na Benešovsku zatím rozpočet ani nesestavili. To proto, že čekají na další informace, podle nichž pak uzpůsobí rozpočty. „Máme už ale zpracovaný seznam investičních akcí, které jsou v souladu s naším strategickým plánem. Pro jejich uskutečnění bychom odhadem potřebovali tak tři čtvrtě miliardy korun,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička (Volba pro město).

Některé z akcí v seznamu jsou označené jako důležité. To se týká zejména těch s dopadem na infrastrukturu města. „Vzhledem k tomu, že vybíráme nájem od VHS za užívání kanalizace a vodovodu, je zřejmé, že investovat budeme v příštím roce každopádně právě v této oblasti,“ sdělil starosta.

K ostatním akcím se budou vyjadřovat radní. Ti jim také přiřadí důležitost vycházející z jejich názoru, respektive postoje politické strany, kterou reprezentují. „Před tím, než tu kterou akci zařadíme do rozpočtu, budeme o ní diskutovat. Do jednání vstoupí i propad příjmů, který bude nejspíš až 70 milionů korun,“ upozornil Hlavnička.

Rozpočet, respektive rozpočtové provizorium na příští rok bude benešovské zastupitelstvo schvalovat v pondělí14. prosince. Od schodkového rozpočtu město zachrání už jen využití čtvrtmiliardového úvěru, který má od roku 2018 a dosud ho čerpat nechtělo.

Také Vlašim bude mít podle starosty Luďka Jeništy (Volba pro město Vlašim) rozpočtové provizorium a řádný rozpočet pak zastupitelstvo projedná v únoru. „V současné době vedoucí odborů dávají požadavky na příjmy jejich odborů. Upozornili jsme je ale na daňové výpadky a apelovali na ně, aby byli rozumní a příliš se nerozmáchli. Situace nebude dobrá,“ míní starosta.

Vlašim bude mít hrubý rozpočet před Vánoci. Z něj bude jasné, které investiční akce napřesrok uskuteční. Účty pak město upraví znovu po novém roce, a to podle toho, kolik peněz ještě získá od státu nebo z prodejů majetku. Tyto příjmy by pak mohly pokrýt schodek rozpočtu. „K akcím, které bychom chtěli provést, patří rekonstrukce místních komunikací. To se netýká jen povrchů, ale také inženýrských sítí,“ dodal Jeništa.

S výpadkem příjmů počítají také Votice. Jak ale poznamenal starosta Jiří Slavík (TOP 09), nikdo zatím neví, jak velký propad to bude. „Řádově to ale budou miliony. Když se však sečte veliký útlum hospodářství a nižší sazba daní, mohou nám nakonec chybět i desítky milionů korun,“ upozornil Jiří Slavík.

Na dobu krize Voticím vyšly dvě klíčové akce. První je rekonstrukce čistírny odpadních vod, druhou pak sanace staré ekologické zátěže na Polském vrchu. Ta dosud znemožňuje užívání vody z tamních zdrojů a posílení její dodávky obyvatelům.

„Tyto stavby odložit na pozdější období v žádném případě nemůžeme. Čistírna, jejíž rekonstrukce už běží a na níž využíváme dvojí dotaci, je pro nás důležitá, a to nejen pro chod města. Bez ní by zůstal zakonzervovaný i jakýkoliv další rozvoj,“ upozornil starosta s tím, že náklady na sanaci studní na Polském vrchu jsou odhadem 20 milionů korun. Díky dotaci by z nich Votice měly hradit jen nízkou několikamilionovou spoluúčast.

Ani nižší příjmy však nezastaví stavby nebo rekonstrukce místních komunikací či inženýrských sítí. To by se mělo týkat třeba Dukelské ulice. „Tempo prací nastolené v minulých letech však budeme muset výrazně snížit,“ přiznal starosta.