Na každého obyvatele Slověnic tak přepočtu přišlo z evropských fondů přibližně šest a půl tisíce korun. Za peníze získané z dotací Slověnice zpracovaly a pořídily územní plán obce, který platí už od poloviny května.

„Zatím jsme náklady hradili z úvěru, který nám se nám podařilo získat za výhodných podmínek. Počítáme, že peníze na účet přijdou někdy ke konci roku. Evropská unie totiž vyplácí dotaci až zpětně“, uvedla starostka obce Renata Vondráková s tím, že práce na územním plánu trvala jeden rok. Jde o první zpracovaný a platný územní plán dle nového stavebního zákona, který vznik v rámci obcí, patřících pod obec s rozšířenou působností Vlašim.

Pro malou obec mezi Vlašimí a Divišovem je to, že získala peníze na územní plán hodně důležité. V obecní pokladně totiž zbudou peníze na další plánované investiční akce. „Můžeme si například dovolit letos spolufinancovat dotaci na výstavbu dětského hřiště, jehož náklady činí tři sta třicet tisíc korun. Plánujeme také nakoupit novou techniku na úpravu veřejné zeleně, pokud bychom náklady na vznik územního plánu hradili sami z rozpočtu obce, nemohli bychom si nejméně dva roky dovolit žádnou jinou akci,“ vysvětlila Vondráková.

Daňové příjmy Slověnic se v uplynulém roce jen těsně přehouply přes čtyři sta tisíc korun.

Nový územní plán se snaží co nejvíce zachovat duch místa obce, která neztratila svůj venkovský charakter a patří proto z urbanistického hlediska vůbec k nejzachovalejší na Benešovsku. Územní plán obce dále například definuje jasně minimální velikosti parcel, procento jejich zastavěnosti, umístění domů ve vztahu k okolní zástavně nebo komunikaci, ovlivňuje budoucí vzhled, barvy a použitý materiál u nových i opravovaných domů.

„Přáli bychom si, aby lidé, kteří se sem budou stěhovat, sdíleli s námi celou obec a podíleli se na jejím chodu. Dát vzniknout tak zvanému satelitu, kam jezdí lidé jenom přespávat, není pro naši obec řešení,“ řekla starostka obce.

KAREL CHLUMEC