„Prvního září zahajujeme ve škole výuku, ale tělocvičnu bohužel ještě neotvíráme,“ přiznal Roman Hronek, ředitel střední školy na chodbě stále ještě rozestavěného díla.

Stavebník měl zařízení k užívání předat 31. srpna. To se ale z několika příčin nestalo. Podle ředitele školy jednou z nich byl ne úplně dokonalý geologický průzkum. Stavebník totiž při zakládání stavby narazil nečekaně na skalní podloží. Do něj bylo potřeba umístit „grunty“ a právě to si vyžádalo nasazení odpovídající techniky a čas.

Svou neblahou roli ale sehrálo také načasování startu stavby. Na dvoře gymnázia v tu dobu hnízdili ve vzrostlých kaštanech ptáci a vyváděli mladé. Jírovce maďaly proto nebylo možné kácet. „To bude možné nejdříve na konci srpna, kdy už budou ptáci z hnízd pryč,“ vysvětlil tehdy Martin Pařízek odpovědný za ochranu přírody na Odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov.

Pojmenované problémy pak s sebou přinesly zákonitě zpoždění. A také žádost o oddálení ukončení stavby. „Ta byla prodloužena do 30. září,“ potvrdil Roman Hronek.

Není materiál

Další komplikace s sebou přinesl koronavirus. Cena stavebního materiálu šla strmě vzhůru, ale ještě horší pro budování tělocvičny bylo, že ani nebylo z čeho stavět. Chyběl materiál, především válcované profily. Také proto zatím nebyl zcela zkompletovaný ani krček propojující novostavbu s historickou školní budovou.

„Proto také bylo požádáno o ještě jedno prodloužení termínu do konce října,“ sdělil ředitel školy, který přiznal, že se už moc těší na nové zařízení. To dosud střední škole, kde studuje přes půl tisíce dětí, výrazně chybí, i když o něj už v roce 2006 usiloval tehdejší ředitel Zdeněk Zahradníček, současný místostarosta města.

„I když má kolega tělocvikář už rozvrh, kde se počítá s využitím nové haly, zatím bude pro tělesnou výchovu dál fungovat stará zrekonstruovaná tělocvična i vedlejší menší sál,“ dodal šéf benešovské střední školy.

Stavbu tělocvičny benešovského gymnázia financuje zřizovatel školy, Středočeský kraj. Tomu se podařilo dílo vysoutěžil až po několikerém pokusu. „Nakonec se stavbu podařilo vysoutěžit za necelých osmapadesát milionů korun,“ uvedl Martin Herman, středočeský radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

Nakonec se cena dostala až na 62,3 milionu korun bez DPH.

Objekt tvoří dva rozdílně vysoké „hranoly“ s tělocvičnou částečně zapuštěnou do svahu. V prostoru školního dvora stojí „hranol“ se zázemím s místnostmi pro výuku, kabinety kantorů a šatnami se sociálním zařízením. Do haly tělocvičny s rozměry zhruba 31 krát 19 metrů se vejde hřiště na volejbal 18 krát 9 metrů, hřiště na tenis 24 krát 11 metrů a také hřiště na basketbal 28 krát 15 metrů s postranními dvoumetrovými výběhy.

„Tělocvična bude primárně sloužit studentům střední školy, ale pronajmout místo si tam bude moci i veřejnost a to v odpoledních hodinách a o víkendech,“ dodal Petr Kučera, vedoucí oddělení investic z Odboru krajského investora.