„Byli tu menší dětičky, maminky s kočárky, třídy středoškoláků i senioři. Jsme spokojeni, že je zájem, zřejmě největší v historii,“ uvedl koordinátor benešovské akce Jan Chmel.

Po registraci zájemci procházeli stanoviště, na nichž jim zaškolení dobrovolníci měřili tlak či sílu stisku ruky. „Někdo neměl čas a nechal si třeba jen změřit tlak či tuk, ale ideální bylo, když lidé prošli všechny části, protože čím víc hodnot jsme o nich věděli, tím přesnější bylo závěrečného hodnocení jejich zdravotního stavu a následná doporučení,“ řekl Chmel. „Panovala dobrá atmosféra a nejvíc srandy si lidé užili na stanovišti, kde se měří fyzička a kondička. Dávali závody a staří se překonávali, že to dokážou i s holí,“ popsal Chmel.

Den zdraví se koná po celé republice, pořádá jej organizace Život a zdraví.