„Bývá to třeba i padesát dětí a než skutečně vyrazí na komunikace dopravního hřiště, projdou v učebně dopravní značky i hřiště a dozvídají se i důležité informace, jak mají projíždět křižovatkami a na co si mají dát pozor,“ připomněla Andrea Koubová, preventistka Městské policie Benešov.

Přes vymezený čas pro organizované skupiny se na dopravní hřiště veřejnost nedostane. Ta má čas vyčleněný jindy, kolem druhé hodiny odpolední. „Ale může se stát, že tu příměstský tábor je i v době vyhrazené pro veřejnost. Pak se děti „zvenku“ mohou přidat,“ uvedla strážnice.

Ještě „těsněji“ je na benešovském dopravním hřišti v běžném školním roce. Do Benešova totiž kromě místních školáků míří i ti z dalších míst okolí města.

„Způsobeno je to především tím, že čtvrtá a pátá třída mají předmět dopravní výchova povinný a navíc ministerstvo školství doporučuje vyučovat tento předmět už od první třídy. Dostat sem všechny školáky je pak opravdu problém,“ tvrdí městská policistka. „Tříd je skutečně hodně. Za ten školní rok se tu vystřídá sedmadvacet základních škol a také mateřské školy a i další zájmové skupiny,“ dodala preventistka.

V poslední době vyrostla u mateřinek nebo v obcích řada malých dopravních hřišť. Ty jsou podle Andrey Koubové vhodné zejména pro děti v předškolním věku, ale pro školáky starší už nepostačují.