Z daru, který vhodí lidé koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

„K dnešnímu dni máme kolem dvaceti dětí a patnáct dospělých. Tradičně se hlásí paní, která nám chodí v Roubíčkově Lhotě a v Dobříčkově. Potom je aktivní skupina v Okrouhlici, velmi pravděpodobně budeme mít skupinu v Soběhrdech, ve Václavicích a ve Vranovské Lhotě,“ řekla ředitelka benešovské charity Jitka Wagnerová.

Získané peníze půjdou do Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech, část pomoci dostane domácí a hospicová péče Ruah, potom podporují Rytmus o.p.s., což jsou služby sociální rehabilitace a podpůrného bydlení.

Tak jako každý rok pomůžou církevní základní a mateřské škole Archa v Petroupimi a také něco dostane Farní charita Vlašim, které pomáhají v provozu přispíváním na nájem charitativního šatníku.

„Ve spolupráci s odborem sociální péče na městském úřadě hledáme další lidi, kteří nějakým způsobem potřebují podpořit jednorázově finančně nebo materiálně, hledáme i projekty na místní úrovni,“ dodala Wagnerová.