Program mysliveckého dne zahájilo u pyšelského kostela Povýšení svatého Kříže kvarteto Trubačů lesního závodu Kladská, které následně provázelo celé přátelské setkání.

Na programu byly ukázky vábení zvěře a činnosti loveckých psů, ukázka dravců však musela být z důvodu nemoci sokolníka zrušena.

Návštěvníci si poté mohli prohlédnout i lovecké trofeje, ke kterým dostali i odborný komentář.

V občerstvení nabízeném za dobrovolný příspěvek byly i špekáčky, které bylo možné opéct na ohništi. Celý program zakončila svatohubertská mše.