„Minulý týden například navštívili novou expozici věnovanou Auerspergům členové Společnosti pro hluchoslepé LORM. Prohlídka je přizpůsobena potřebám tomuto typu návštěvníků, upraveno je tempo výkladu a zdůrazněn popis předmětů pro lepší představivost. Jde zejména o barvy, tvary nebo analogie s jinými předměty," informoval kurátor výstav Muzea Podblanicka Jindřich Nusek s tím, že výklad probíhá často ve spolupráci se znakovými tlumočníky, s nimiž skupiny přicházejí. U vybraných předmětů je umožněn i dotykový zážitek.

Tři místnosti v západním křídle zámku připomínají šlechtický rod, který držel vlašimský zámek od poloviny osmnáctého do poloviny dvacátého století. „Auerspergové se zúčastnili také tureckých válek, což připomínají vystavené osmanské zbraně," dodal autor expozice Jindřich Nusek.

KAREL CHLUMEC