Kromě tří zástupců města a členky komise pro kulturu ve výběrové komisi pracují tři zástupci organizací zřizovaných Středočeským krajem. „Dva z komisařů jsou strategičtí lidé. Jana Šorfová, ředitelka GASK v Kutné Hoře a jeho hlavní kurátor, Richard Drury,“ potvrdil Zdeněk Zahradníček.

První konkurz na ředitele radní zrušili, protože se přihlásili jen dva uchazeči. „Rada řízení zrušila také proto, že vnitřní audit v muzeu odhalil méně či více závažné nesrovnalosti administrativního i finančního charakteru. Je potřeba tyto záležitosti dořešit dříve, než se jeho vedení ujme nový ředitel,“ řekl k tomu starosta Jaroslav Hlavnička.

Vyřešit problémy muzea se nedaří dlouhodobě. Někdejší ředitel Tomáš Fassati kvůli tomu odstoupil už v únoru 2017. Nato radniční koalice ČSSD a ANO pověřila vedením MUD jeho odbornou pracovnici. Nesrovnalosti ale potvrdil i poslední audit, o němž hovořil starosta.

Ve zprávě stojí například, že osobní spisy zaměstnanců neobsahují dokumenty pro vznik pracovně právního vztahu - osobní dotazník, doklad o vzdělání, výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení o praxi. Audit také doporučuje dát u všech pracovníků náplně práce do souladu s katalogem prací.

Jak potvrdil místostarosta Zdeněk Zahradníček, pohovory s uchazeči by se měly konat ve středu 11. prosince. Nový šéf MUD by se měl funkce ujmout na Nový rok.