Z uvedeného také vyplývá, že diskuse mezi městem a firmou se brzy nepovede o tom, kolik bude dílo stát případně, kdo nakonec bude platit. „Firma se s námi bude vyrovnávat, protože je tu stále otázka, kdy práce dokončí,“ řekla Bruková.

Zakázku města se díky soutěži podařilo srazit z milionu na necelých 900 tisíc korun. Touto cenou zaujala hodnotící komisi pražská firma Apoklem. Vyjádření jejích šéfů k názoru místostarostky, se včera zajistit nepodařilo. Pevnou linku uvedenou na webu firmy nikdo nezvedal. Vniveč vyšla také snaha vyzpovídat pracovníky na střeše muzea. Včera tam nikdo z nich nebyl.

Před několika dny vedení města dostalo na stůl například také studii nové podoby bezbariérového vchodu do historického objektu. „Pokud se studie bude rozpracovávat dál, vznikne na Malém náměstí dosti kontroverzní prvek. A jak znám Benešáky, tak všechno nové, co se vymyká zvyklostem, je předem odsouzeno k neúspěchu,“ poznamenala komunální politička.

To ostatně potvrdil například také zastupitel města, někdejší místostarosta Roman Tichovský. Ten sice konkrétní návrh neviděl, ale obecně lze říci, že by se mu příliš nepozdával.  „Jsem konzervativní. U staré budovy by měl být zachovaný její historický ráz a měla by vypadat stále jako stará budova,“ řekl.

A tak, pokud k tomu dojde, bude i pro něj nové uspořádání vchodu do muzea hodně citlivou, spíš však necitlivou záležitostí. Podobně jako pyramida v Louvreu, nebo pražský Tančící dům.

Zmiňovanou bezbariérovost muzea lze docílit schodolezem nebo výtahem. Architektka podle místostarostky přišla s nápadem výstavby rampy připomínající červený koberec, který by se jakoby vyléval z hlavního vchodu na náměstí. „Tento prvek by byl natolik dominantní, že by už žádný jiný na náměstí být ani nemohl. Přišly by pryč i současné dřevěné dveře, které by nahradily dveře skleněné,“ dodala Nataša Bruková.

Rozhodnuto ale zatím není nic. Dalším nevyřešenou záležitostí je Šímova síň. Město stále nemá posudek statika a z něho vyplývající postup prací pro zajištění vyšší nosnosti podlahy tohoto největšího muzejního prostoru. Dnes se tam oficiálně smí shromáždit nejvýš 46 lidí.