Jak dokládá série snímků z pondělí 6. listopadu, právě kousek od Bukovan se stádo muflona evropského, což je podle Wikipedie volně žijící poddruh domestikované ovce domácí, na posekaném kukuřičném poli páslo. Jak zdroj uvádí, muflon je jediný volně žijícího zástupce rodu ovce a to nejen u nás na Benešovsku nebo Česku, ale také v rámci celé Evropy.

Mufloni byli na našem území nejprve vysazeni do Staré obory u Hluboké nad Vltavou a odtud se postupně rozšířili do dalších oblastí. Nejlépe se jim daří na skalách a kamenité půdě, kde si mohou dobře obrušovat neustále dorůstající kopýtka – spárky. Přesto, že muflona lze na Týnecku vidět spíše výjimečně, je v současné době podle Wikipedie naše republika světovou špičkou v chovu této zvěře. V Česku údajně žije zhruba 36 (!) procent světové mufloní populace a ročně jich myslivci odstřelí na 7500 kusů.