Zařízení určené k důstojnému odchodu z tohoto světa v Čerčanech znovu navštívil kardinál český Miloslav Vlk. Jeho poslání bylo jasné. Při oslavě prvního výročí vysvěcení kaple Dobrého Pastýře celebroval bohoslužbu. Při ní obstarali hudební doprovod členové Farní scholy z Poříčí nad Sázavou.