Důvodem je kácení na novém hřbitově. Z tújemi od okolního světa odcloněného pietního místa se náhle stalo pohřebiště obnažené ze všech stran.

„Je to hodně smutné, nevím, proč to udělali. Túje hřbitov izolovaly od okolního ruchu," postěžovala si žena ve středním věku. Jméno, prý kvůli tomu, že ji každý zná, uveřejnit nechtěla.

Jiná starší obyvatelka města byla daleko přísnější a militantnější. „Zasloužili by pár facek. Taková léta to kolem hřbitova roste a teď se podívejte, jak to vypadá," zhodnotila. Jenže na nářky je trochu pozdě.

Město kácením zastiňujícího porostu pokračuje v projektu s názvem Obnova veřejné zeleně. Kácení, které nejen kvůli hřbitovu kritizuje řada obyvatel města, schválili už před mnoha měsíci zastupitelé. Také Týnečáci se k němu při besedě na radnici mohli vyjádřit. Jenže stejně, jako jednání zastupitelů i besedu o obnově zeleně sledovalo jen několik lidí.

„O čem jednáme, nikoho nezajímá a pak se diví," zhodnotil jeden ze zastupitelů. Ani on, byť komunální politik, nechce nést v tisku svým jménem kůži na trh.

Obnova zeleně by měla být zakončena napřesrok. Její cena je 5,65 milionu korun. Spoluúčast Týnce činí 581 tisíc, dalších 290 tisíc korun věnoval Státní fond životního prostředí. Zbylou částku, téměř pět milionů korun získalo město od Evropské unie.